Wednesday, June 19, 2013

Xem phim Luyén Ái

Luyén ÁiLuyén Ái

Đạo diễn:Đang cập nhật
Actor/Actress: So Ji-sub, Chae Rim, Kwon Sang Woo....
Production:: Đang cập nhật
Thể loại: Phim Tình Cảm,
Phim nước: Phim Hàn Quốc,
Time:: 29 Tập
Năm phát hành: 2003

Infomation: <p> Phim <strong>Luy&ecirc;́n Ái</strong>: Những ng&ocirc;i sao k&igrave; cựu của m&agrave;n ảnh xứ H&agrave;n được tế tụ trong <strong>phim Luy&ecirc;́n Ái</strong> như So Ji-sub, Chae Rim, Kwon Sang Woo.Bộ phim Luyến Ái.Câu chuyện phim Luyến Ái.. Họ sẽ tạo n&ecirc;n những t&igrave;nh tiết ly kỳ trong đời sống cũng như t&igrave;nh cảm của họ. Những gương mặt t&agrave;i năng n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng cho bộ phim b&ecirc;n cạnh đ&oacute; cốt truyện của phim cũng l&agrave; điển hấp dẫn cho người xem. <strong>Xem phim Luyến &Aacute;i</strong> ch&uacute;ng ta sẽ thấy được sức h&uacute;t của những c&acirc;u chuyện t&igrave;nh cảm của H&agrave;n Quốc khi những c&acirc;u chuy�! ��n m&agrave; phim mang lại lu&ocirc;n gần gũi với đời sống thường ng&agrave;y với ch&uacute;ng ta. 29 tập phim sẽ g&acirc;y những cảm gi&aacute;c lắng đọng cho kh&aacute;n giả khi <strong>xem phim Luyến &Aacute;i</strong> n&agrave;y.</p>

No comments:

Post a Comment