Tuesday, June 18, 2013

Phim Cam Giac La

Cam Giac LaCam Giac La

Đạo diễn:Diego Kaplan
Với sự tham gia của: Adrian Suar, Carla Peterson, Julieta Diaz, Juan Minujín, Alfredo Casero, Tomas Wicz, Micaela Cuccaresi, Juana Wein, Nicolas Torcanowsky, Kevin Melnisky, Judith Kusnir, Paula Baldini, Pierre Fremond, Gabriel Harrison, Ana Ines Hermida...
Producted by: : Đang cập nhật
Category: Phim Tình Cảm,Phim Hài Hước,
Quốc gia: Phim Mỹ,
Time:: 103 Phút
Năm sản xuất: 2012

Nội dung! phim: <p> Phim <strong>Cảm Gi&aacute;c Lạ</strong>: Diego (Adrian Suar) v&agrave; Richard (Juan Minujin) l&agrave; hai b&aacute;c sĩ phẫu thuật tim mạch nổi tiếng, người sở hữu một bệnh viện chuy&ecirc;n khoa quan trọng nằm ở Puerto Madero, Buenos Aires.Câu chuyện phim Cảm Giác Lạ Diego đ&atilde; kết h&ocirc;n với Emilia (Julieta Diaz), một dự b&aacute;o thời tiết, người m&agrave; &ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; một con trai 14 tuổi t&ecirc;n l&agrave; Lucas (Tomas Wicz) v&agrave; một cuộc sống gia đ&igrave;nh tổ chức.Phim Cảm Giác Lạ <strong>Phim Cảm Gi&aacute;c Lạ</strong>: Richard l&agrave; trong một mối quan hệ mười năm với Betina (Carla Peterson), một nh&agrave; thiết kế thời trang, họ kh&ocirc;ng c&oacute; con v&agrave; một cuộc sống kh&ocirc;ng c&oacut! e; cấu tr&uacute;c hơn. Một đ&ecirc;m, sau khi Diego v&agrave; Richard được cho một sự c&ocirc;ng nhận cho c&ocirc;ng việc của họ tại đại hội, hai cặp vợ chồng đi ra ngo&agrave;i v&agrave; ăn tối để ăn mừng. <strong>Xem phim Cảm Gi&aacute;c Lạ</strong>: Trong nh&agrave; vệ sinh, Betina tiết lộ cho Emilia rằng c&ocirc; v&agrave; Richard l&agrave; swinger v&agrave; rằng họ n&ecirc;n đi đến một b&ecirc;n người lung lay với họ. Đ&ecirc;m đ&oacute;, Emilia kh&ocirc;ng thể ngừng suy nghĩ về n&oacute; v&agrave; khi tỉnh dậy Diego n&oacute;i với anh ta. Trong những ng&agrave;y sau Emilia sẽ cố gắng để c&oacute; nhiều hoạt động t&igrave;nh dục v&agrave; th&uacute;c giục Diego để đi dự tiệc. <strong>Xem phim Cảm Gi&aacute;c Lạ</strong&! gt;: Mặc d&ugrave; &ocirc;ng kh&ocirc;ng thoải! m&aacute;i với &yacute; tưởng n&agrave;y, &ocirc;ng chấp nhận.</p>

No comments:

Post a Comment