Tuesday, June 18, 2013

Con Meo Duoi Mai Nha

Phim Con Meo Duoi Mai NhaCon Meo Duoi Mai Nha

Biên đạo Kim Sa-hyeon
Với sự tham gia của: Kim Rae Won, Jung Da Bin, Choi Jung Yoon, Lee Hyun Woo...
Sản xuất:: Đang cập nhật
Category: Phim Tình Cảm,
Country: Phim Hàn Quốc,
Time:: 16 Tập
Năm sản xuất: 2003

Infomation: <p> Phim <strong>Con M&egrave;o Dưới M&aacute;i Nh&agrave;</strong>: Một cặp đ&ocirc;i oan gia sẽ đem đến cho c&aacute;c bạn những ph&uacute;t gi&acirc;y thư gi&atilde;n tuyệt vời cũng những trận cười sảng kho&aacute;i khi xem phim.Bộ phim Con Mèo Dưới Mái Nhà Nh&acirc;n vật ch&iacute;nh trong <strong>phim Con M&egrave;o Dưới M&aacute;i Nh&agrave;</strong> ch&iacute;nh l&agrave; K&iacute;nh B&acirc;n - một anh ch&agrave;ng lười biếng v&agrave; tự phụ v&agrave; Ch&iacute;nh &Acirc;n - một c&ocirc; g&aacute;i chăm chỉ v&agrave; thẳng thắn.Câu chuyện phim Con Mèo Dưới Mái Nhà Hai người với hai t&iacute;nh c&aacute;ch tr&aacute;i ngược nhau nhưng lại sống chung trong một m&aacute;i nh&agrave;. <strong>Xem phim Con M&egrave;o Dưới M&! ;aacute;i Nh&agrave;</strong> ch&uacute;ng ta sẽ thấy v&igrave; m&ocirc;t l&iacute; do đặc biệt m&agrave; K&iacute;nh B&acirc;n cho Ch&iacute;nh &Acirc;n ở lại nh&agrave; anh như một h&igrave;nh thức cho thu&ecirc; d&ugrave; x&atilde; hội l&uacute;c bấy giờ chưa ph&oacute;ng kho&aacute;ng trong chuyện nam nữ ở chung nh&agrave;. Sau thời gian tiếp x&uacute;c Ch&iacute;nh &Acirc;n đ&atilde; đem l&ograve;ng y&ecirc;u K&iacute;nh B&acirc;n v&agrave; v&igrave; thế c&ocirc; quyết định gi&uacute;p anh trở th&agrave;nh người tốt. H&atilde;y <strong>xem phim Con M&egrave;o Dưới M&aacute;i Nh&agrave;</strong> để xem những t&igrave;nh huống dở kh&oacute;c dở cười của cặp đ&ocirc;i n&agrave;y nh&eacute;.</p>

No comments:

Post a Comment