Tuesday, June 18, 2013

Nguoi Soi Teen Phan 3

Phim Nguoi Soi Teen Phan 3Nguoi Soi Teen Phan 3

Director:Jeff Davis
Với sự tham gia của: Dylan O Brien, Tyler Posey, Crystal Reed....
Sản xuất:: Đang cập nhật
Thể loại: Phim Kinh Dị,Phim Tình Cảm,
Quốc gia: Phim Mỹ,
Độ dài: :
Publish date: 2013

Infomation: <p> Phim <strong>Người S&oacute;i Teen 3</strong> tập 1 2 3 l&agrave; series phim d&agrave;i tập rất được giới trẻ y&ecirc;u th&iacute;ch v&igrave; thế m&agrave; sau khi kết th&uacute;c 2 phần trước c&aacute;c nh&agrave; l&agrave;m phim đ&atilde; bắt tay v&ocirc; s&aacute;n xuất tiếp phần 3.Câu chuyện phim Người Sói Teen Phần 3 Nội dung phim vẫn xoay quanh cậu học sinh trung học t&ecirc;n Scott McCall.Phim Người Sói Teen Phần 3 Cậu l&agrave; một học sinh b&igrave;nh thường y&ecirc;u mến bộ m&ocirc;n b&oacute;ng vợt nhưng nhiều năm rồi cậu kh&ocirc;ng được ra s&acirc;n m&agrave; chỉ ngồi ở h&agrave;ng ghế dự bị. <strong>Phim Người S&oacute;i Teen 3</strong> bắt đầu những t&igrave;nh tiết lạ thường khi cậu đi theo cậu bạn Stiles v&am! p;agrave;o rừng t&igrave;m một x&aacute;c chết. Stiles nghe được điện thoại của cha về một c&aacute;i x&aacute;c trong rừng n&ecirc;n v&agrave;o một buổi tối cậu đ&atilde; rủ Scott đi c&ugrave;ng m&igrave;nh. Sau đ&oacute; cha của cậu đ&atilde; ph&aacute;t hiện v&agrave; bắt cậu về c&ograve;n Scott phải đi về một m&igrave;nh. <strong>Xem phim Người S&oacute;i Teen 3</strong> khi cậu về th&igrave; bấ ngờ bị một sinh vật lạ tấn c&ocirc;ng d&ugrave; tho&aacute;t được nhưng Scott đ&atilde; bị thương v&agrave; bắt đầu c&oacute; những biểu hiện lạ. Cậu c&oacute; những khả năng m&agrave; người thương kh&ocirc;ng c&oacute; điều đ&oacute; đ&atilde; l&agrave;m thay đổi cuộc sống của cậu v&agrave; cả những người xung q! uanh. C&aacute;c bạn h&atilde;y đ&oacute;n <! strong>xem phim Người S&oacute;i Teen 3</strong> để theo d&otilde;i tiếp cuộc sống của Scott nh&eacute;!</p>

No comments:

Post a Comment