Saturday, June 15, 2013

Phim Cuoc Hanh Trinh Cua Chu Bao Dom

Xem Phim Cuoc Hanh Trinh Cua Chu Bao DomCuoc Hanh Trinh Cua Chu Bao Dom

Director:Nikhil Advani
Actor/Actress: Cary Elwes, Christopher Lloyd, Troy Baker, Jane Lynch, Tara Strong, Tom Kenny, Brad Garrett, Jason Alexander, Vanessa Williams, Brian George, Roger Craig Smith, Fred Tatasciore, Carlos Alazraqui, Travis Willingham, Govinda...
Producted by: : Đang cập nhật
Thể loại: Phim Hoạt Hình,
Quốc gia: Phim Mỹ,
Độ dài: : 96 Phút
N�! �m phát hành: 2012

Infomation: <p> Phim Cuộc H&agrave;nh Tr&igrave;nh Của Ch&uacute; B&aacute;o Đốm: Delhi Safari l&agrave; c&acirc;u chuyện về một cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh thực hiện bởi một đốm, mẹ, một con khỉ, một con gấu v&agrave; một con vẹt khi rừng m&agrave; họ đang sống l&agrave; tr&ecirc;n bờ vực của sự hủy diệt.Phim Cuộc Hành Trình Của Chú Báo Đốm Nh&agrave; x&acirc;y dựng đ&atilde; lấn chiếm rừng v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i động vật quyết định đi đến Delhi v&agrave; biểu t&igrave;nh trước quốc hội v&agrave; y&ecirc;u cầu quốc hội một số c&acirc;u hỏi rất đơn giản nhưng th&iacute;ch hợp họ - l&yacute; do tại sao người đ&agrave;n &ocirc;ng đ&atilde; trở th&agrave;nh động vật nguy hiểm nhất? Phim Cuộc H&agrave;nh Tr&igrave;nh ! Của Ch&uacute; B&aacute;o Đốm: Kh&ocirc;ng người đ&agrave;n &ocirc;ng hiểu rằng nếu c&aacute;c khu rừng v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i động vật kh&ocirc;ng c&ugrave;ng tồn tại với con người, sự c&acirc;n bằng của hệ sinh th&aacute;i sẽ bị đe dọa?</p> .Trong phim Cuộc Hành Trình Của Chú Báo Đốm

No comments:

Post a Comment