Tuesday, June 18, 2013

Xem phim Khe Uoc Giuong Doi

Xem Phim Khe Uoc Giuong DoiKhe Uoc Giuong Doi

Đạo diễn:Ngô Vệ Đông
Actor/Actress: Cảnh Lạc, Đại Lưu...
Sản xuất:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Hài Hước,
Quốc gia: Phim Trung Quốc,
Độ dài: : 95 Phút
Năm phát hành: 2011

Nội dung phim: <p> Phim Khế Ước Giường Đ&ocirc;i: Giuliana Rancic l&agrave; một người phụ nữ của lời hứa của m&igrave;nh.Phim kể về Khế Ước Giường Đôi Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao, khi diễn vi&ecirc;n h&agrave;i Joan Rivers d&aacute;m E Tin tức m&aacute;y chủ 38 tuổi xuất hiện khỏa th&acirc;n tr&ecirc;n m&aacute;y ảnh, Rancic đ&atilde; kh&ocirc;ng trở lại xuống từ c&aacute;c th&aacute;ch thức.Bộ phim Khế Ước Giường Đôi Thứ năm, Rancic cho ph&acirc;n kh&uacute;c cuối c&ugrave;ng của chương tr&igrave;nh mặc g&igrave;, nhưng ph&ugrave; hợp với ng&agrave;y sinh nhật của m&igrave;nh - mặc d&ugrave; mạng chu đ&aacute;o mặc quần &aacute;o của m&igrave;nh với một số hộp kiểm duyệt đen để giữ cho trang phục PG. Phim Khế Ước Giường Đ&! ;ocirc;i: ặc d&ugrave; Rancic l&agrave; khỏa th&acirc;n, đồng chủ nh&agrave; của c&ocirc; Jason Kennedy được ăn mặc đầy đủ. H&agrave;nh vi risqu&eacute; l&agrave; tất cả theo lệnh của người phụ nữ S&ocirc;ng buồn cười, vừa mừng sinh nhật lần thứ 80 của c&ocirc; trong th&aacute;ng n&agrave;y. 80 tuổi, t&ocirc;i nghĩ rằng t&ocirc;i cần một con ch&oacute; dẫn, S&ocirc;ng tweet. Tầm nh&igrave;n của t&ocirc;i l&agrave; tốt, t&ocirc;i chỉ cần ai đ&oacute; để đổ lỗi rắm của t&ocirc;i tr&ecirc;n.</p>

No comments:

Post a Comment