Tuesday, June 18, 2013

Phim Wrong

Phim WrongWrong

Đạo diễn:Quentin Dupieux
Với sự tham gia của: Jack Plotnick, Eric Judor, Alexis Dziena, Steve Little, William Fichtner, Regan Burns, Mark Burnham, Arden Myrin, Maile Flanagan, Todd Giebenhain, Barry Alan Levine, Zia Harris, LeShay N. Tomlinson, Price Carson, Gary Valentine...
Producted by: : Đang cập nhật
Category: Phim Hài Hước,Phim Viễn Tưởng,
Quốc gia: Phim Mỹ,
Time:: 94 Phút
Publish date: 2012

Infomation: <p> Phim <strong>Wrong</strong>: Dolph thức dậy sớm v&agrave;o buổi s&aacute;ng trong nh&agrave; ngoại &ocirc; của m&igrave;nh để thấy rằng con ch&oacute; của m&igrave;nh bị mất.Câu chuyện phim Wrong &Ocirc;ng phủ nhận rằng &ocirc;ng đ&atilde; bị mất c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh v&agrave; cho thấy đến văn ph&ograve;ng của &ocirc;ng để l&agrave;m việc mỗi ng&agrave;y v&agrave; giả vờ l&agrave;m c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh.Phim Wrong <strong>Phim Wrong</strong>: Cần Dolph để sống trong một thế giới phủ nhận tất cả c&aacute;c lĩnh vực trong cuộc sống của m&igrave;nh được r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m việc được t&igrave;m thấy trong suốt cuộc đời của m&igrave;nh. <strong>Xem Phim Wrong<! ;/strong>: Một c&acirc;y cọ trong s&acirc;n sau của m&igrave;nh biến th&agrave;nh một c&acirc;y th&ocirc;ng. Trời mưa b&ecirc;n trong văn ph&ograve;ng của Dolph mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng ai trong số đồng nghiệp của &ocirc;ng dường như nhận thấy n&oacute; hay quan t&acirc;m rằng họ đang bị ng&acirc;m. <strong>Xem phim Wrong</strong>: Để đặt cuộc sống của m&igrave;nh trở lại với nhau, anh đi t&igrave;m cho con ch&oacute; của m&igrave;nh.</p>

No comments:

Post a Comment