Tuesday, June 18, 2013

Phim Lua Tinh

Xem Phim Lua TinhLua Tinh

Director:Paul Middleditch
Actor/Actress: Anna Kendrick, Ken Jeong, Rob Corddry...
Production:: Đang cập nhật
Thể loại: Phim Tình Cảm,Phim Hài Hước,
Phim nước: Phim Mỹ,
Độ dài: : 84 Phút
Năm sản xuất: 2013

Infomation: <p> Phim <strong>Lừa T&igrave;nh</strong>: Ng&agrave;y tận thế dường như tất cả c&aacute;c cơn giận dữ những ng&agrave;y n&agrave;y, v&agrave; bộ phim h&agrave;i mới nhất để giải quyết chủ đề l&agrave; đạo diễn Paul Middleditch của Rapture-Palooza, m&agrave; đến rạp chiếu hạn chế gần đ&acirc;y biếu kh&ocirc;ng của Lionsgate.Phim Lừa Tình <strong>Phim Lừa T&igrave;nh</strong>: V&agrave; trong khi kh&ocirc;ng c&oacute; nghi ngờ rằng một bộ phim h&agrave;i khải huyền đ&oacute; l&agrave; được hogging sự ch&uacute; &yacute; như cuối năm được thiết lập để tiếp nhận c&aacute;c rạp v&agrave;o cuối tuần n&agrave;y, đ&oacute; kh&ocirc;ng phải để n&oacute;i Rapture-Palooza kh&ocirc;ng phải l&agrave; cũng xứng đ&aacute;ng với m! ột &iacute;t sự ch&uacute; &yacute; như bộ phim, trong khi kh&ocirc;ng đồng đều ở lần, chắc chắn g&oacute;i trong rất nhiều tiếng cười, đặc biệt l&agrave; trong đ&ecirc;m chung kết, v&agrave; l&agrave;m cho một bộ phim vui vẻ mặc d&ugrave; c&oacute; thời điểm ph&aacute;t h&agrave;nh kh&ocirc;ng may chỉ một v&agrave;i ng&agrave;y trước đ&acirc;y l&agrave; kết th&uacute;c.Trong phim Lừa Tình <strong>Xem phim Lừa T&igrave;nh</strong>: Rapture-Palooza sau Lindsey v&agrave; Ben, một cặp vợ chồng đ&aacute;ng y&ecirc;u trẻ, những người kh&ocirc;ng may bị bỏ lại sau khi chọn v&agrave;i Ascend Thi&ecirc;n Ch&uacute;a l&ecirc;n trời trong The Rapture. Trong kịch bản cuối c&ugrave;ng của ng&agrave;y n&agrave;y, Lindsey v&agrave; Ben phải học c&a! mp;aacute;ch sống chung với bất tiện nho nhỏ như do! wnpouring mưa m&aacute;u, bầy ch&acirc;u chấu, mưa sao băng, quạ h&ocirc;i miệng v&agrave; h&uacute;t thuốc nồi thỉnh thoảng b&oacute;ng ma, chứng minh rằng cuộc sống l&agrave; kh&ocirc;ng phải tất cả kh&aacute;c nhau sau Rapture hơn l&agrave; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i những ng&agrave;y n&agrave;y. <strong>Xem phim Lừa T&igrave;nh</strong>: T&igrave;m kiếm để bắt đầu một cuộc sống của ri&ecirc;ng m&igrave;nh, Lindsey v&agrave; Ben bắt đầu kinh doanh h&agrave;ng b&aacute;nh sandwich của ri&ecirc;ng m&igrave;nh, nhưng giấc mơ của họ bị cắt ngang sau khi một thi&ecirc;n thạch lang thang ph&aacute; hủy doanh nghiệp của họ.</p>

No comments:

Post a Comment