Tuesday, June 18, 2013

Xem phim Chiec Banh Ngot Ngao

Xem Phim Chiec Banh Ngot NgaoChiec Banh Ngot Ngao

Director:Đang cập nhật
Diễn viên: Park Kwang Hyun, Choi Kang Hee, Jung Chan...
Sản xuất:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Hài Hước,
Phim nước: Phim Hàn Quốc,
Độ dài: : 26 Tập
Năm phát hành: 2005

Nội dung phim: <p> Phim <strong>Chiếc B&aacute;nh Ngọt Ng&agrave;o</strong>: C&oacute; khi t&igrave;nh y&ecirc;u hay định mệnh của con người được bằng đầu bằng nhửng sự việc hết sức nhỏ nhoi v&agrave; trong <strong>phim Chiếc B&aacute;nh Ngọt Ng&agrave;o</strong> th&igrave; định mệnh của c&aacute;c nh&acirc;n vật ch&iacute;nh được bắt đầu bằng một chiếc b&aacute;nh ngọt.Phim Chiếc Bánh Ngọt Ngào L&uacute;c c&ograve;n học tiểu học Han Ka Rang đ&atilde; nh&igrave;n thấy Ahn Nam Joon chia b&aacute;nh cho c&ocirc; bạn chung lớp Hong Hea Jan, m&agrave; chiếc b&aacute;nh đ&oacute; lại do ch&iacute;nh bạn th&acirc;n của Ka Rang tặng cho Nam Joon.Trong phim Chiếc Bánh Ngọt Ngào <strong>Xem phim Chiếc B&aacute;nh Ngọt Ng&agrave;o</strong> để chứng kiến! những rắc rối xảy ra cung quanh cho Ka Rang v&agrave; Nam Joon sau sự việc đ&oacute;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&acirc;u chuyện được tiếp nối tận 20 năm sau khi học giờ đ&atilde; trưởng th&agrave;nh. <strong>Xem phim Chiếc B&aacute;nh Ngọt Ng&agrave;o</strong> c&ograve;n c&oacute; sự xuất hiện của nh&acirc;n vật mới đ&oacute; l&agrave; Yu Kwan Ha l&agrave;m cho sự việc c&agrave;ng trở n&ecirc;n rắc rối. Ngo&agrave;i những yếu tố t&igrave;nh cảm th&igrave; phim c&ograve;n xen lẫn yếu tố h&agrave;o hước v&agrave;o tạo th&agrave;nh những ph&uacute;t gi&acirc;y thư gi&atilde;n tuyệt vời.</p>

No comments:

Post a Comment