Tuesday, June 18, 2013

Xem phim Ga Trong Nuoi Con

Ga Trong Nuoi ConGa Trong Nuoi Con

Biên đạo Moon Bo Hyung
Diễn viên: Oh Ji Ho, Heo Ji, Kang Sung Yeon, Shin Dong Hee, Park Jung Hwa, bé Ahn Do Kyu…
Sản xuất:: Đang cập nhật
Category: Phim Tình Cảm,Phim Tâm Lý,
Country: Phim Hàn Quốc,
Thời lượng:: 28 Tập
Năm sản xuất: 2009

Nội dung phim: <p> Phim <strong>G&agrave; Trống Nu&ocirc;i Con</strong>: Kang Pung Ho l&agrave; một người đ&agrave;n &ocirc;ng c&oacute; số phận đau khổ khi vợ anh đồng thời l&agrave; mối t&igrave;nh đầu của anh bỏ đi, để lại cho anh đứa con trai.Phim kể về Gà Trống Nuôi Con Từ đ&oacute; anh l&agrave;m việc vất vả ban ng&agrave;y l&agrave;m b&aacute;c sĩ th&uacute; y, tối đi l&agrave;m v&otilde; sĩ để nu&ocirc;i đứa con y&ecirc;u dấu của m&igrave;nh.Bộ phim Gà Trống Nuôi Con Anh trở n&ecirc;n lạnh l&ugrave;ng v&agrave; căm th&ugrave; phụ nữ. <strong>Phim G&agrave; Trống Nu&ocirc;i</strong> Con bắt đầu cuộc sống mới của anh khi anh gặp Ha Ri. Ha Ri cũng l&agrave; c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; nỗi đau ch&ocirc;n chặt trong tim khi mẹ c&oci! rc; qua đời, cha c&ocirc; đi theo người phụ nữ kh&aacute;c sang Mỹ. Thế nhưng c&ocirc; v&agrave; Pung Ho kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng đến với nhau khi San - con trai của anh bỗng nhi&ecirc;n ph&aacute;t bệnh. Xem phim <strong>G&agrave; Trống Nu&ocirc;i Con</strong> sẽ thấy được những t&igrave;nh tiết &eacute;o le khi cha của Ha Ri l&agrave; Ji Suk lai y&ecirc;u So Yi - vợ cũ của Pung Ho. V&igrave; So Yi m&agrave; bỏ c&ocirc; lại H&agrave;n Quốc một m&igrave;nh. Từ khi San ph&aacute;t bệnh th&igrave; những nh&acirc;n vật trong phim đ&atilde; c&oacute; cuộc sống đảo lộn ho&agrave;n to&agrave;n. H&atilde;y <strong>xem phim G&agrave; Trống Nu&ocirc;i Con</strong> để xem c&aacute;ch nh&acirc;n vật giải quyết những vấn đề của họ.</p>

No comments:

Post a Comment