Tuesday, June 18, 2013

Chuyen Tinh Harvard

Xem Phim Chuyen Tinh HarvardChuyen Tinh Harvard

Director:Lee Jang Soo, Lee Jin Suk
Actor/Actress: Kim Rae Won, Kim Tae Hee, Lee Jung Jin, Kim Min...
Sản xuất:: Đang cập nhật
Thể loại: Phim Tình Cảm,
Quốc gia: Phim Hàn Quốc,
Time:: 16 Tập
Năm phát hành: 2005

Nội dung phim: <p> Phim <strong>Chuyện T&igrave;nh Harvard</strong> c&oacute; thể coi l&agrave; bộ phim l&agrave;m n&ecirc;n t&ecirc;n tuổi của mỹ nh&acirc;n xứ H&agrave;n Kim Tae Hee.Phim kể về Chuyện Tình Harvard Phim xoay quanh cuộc sống của những bạn trẻ khi theo đuổi giấc mơ của m&igrave;nh ở những nơi xa x&ocirc;i, m&agrave; cụ thể hơi trong <strong>phim Chuyện T&igrave;nh Harvard</strong> l&agrave; những người đi du học ở trường Harward.Bộ phim Chuyện Tình Harvard Kim Hyun Woo - sinh vi&ecirc;n năm nhất ng&agrave;nh luật v&agrave; Hong Jung Min l&agrave; những thanh ni&ecirc;n xuất th&acirc;n từ gia đ&igrave;nh c&oacute; thanh thế, họ l&agrave; hai người bạn chung ph&ograve;ng v&agrave; c&oacute; chung mục ti&ecirc;u l&agrave; theo đuổi Lee Soo In - c&ocirc! ; sinh vi&ecirc;n xinh đẹp của ng&agrave;nh Y. <strong>Xem phim Chuyện T&igrave;nh Harvard</strong>: Soo In l&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; xuất th&acirc;n ngh&egrave;o kh&oacute; nhưng c&ocirc; c&oacute; tr&aacute;i tim nh&acirc;n hậu v&agrave; lu&ocirc;n cố gắn học tập để thay đổi cuộc đời. C&ocirc; sẽ chọn ai giữa hai anh ch&agrave;ng họ Kim v&agrave; Hong? Bộ ba n&agrave;y sẽ tạo n&ecirc;n s&oacute;ng gi&oacute; như thế n&agrave;o? V&agrave; liệu chuyện học h&agrave;nh của họ sẽ ra sao khi vướn v&agrave;o t&igrave;nh cảm rắc rối v&agrave; sống xa nh&agrave; kh&ocirc;ng ai che chở. Ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng <strong>xem phim Chuyện T&igrave;nh Harvard</strong> để gặp lại Kim Tae Hee nh&eacute;!</p! >

No comments:

Post a Comment