Tuesday, June 18, 2013

Lo Thich Nhan Like Trot Yeu Ai Nhan Love

Phim Lo Thich Nhan Like Trot Yeu Ai Nhan LoveLo Thich Nhan Like Trot Yeu Ai Nhan Love

Đạo diễn:Pakphum Wonjinda
Actor/Actress: Patiparn Pataweekarn, Sushar Manaying, Angkun Thanasupjaroen...
Producted by: : Đang cập nhật
Thể loại: Phim Tình Cảm,
Quốc gia: Phim Thái Lan,
Thời lượng:: 100 Phút
Năm sản xuất: 2010

Infomation: <p> Phim <strong>Lỡ Th&iacute;ch Nhấn Like Tr&oacute;t Y&ecirc;u Ai Nhấn Love</strong>: Amanda Bynes đ&atilde; được tr&ecirc;n một cuộn lẻ trong Revel s&ograve;ng bạc Atlantic City tối thứ bảy, v&agrave; được biết c&ocirc; đ&atilde; lao v&agrave;o một người đ&agrave;n &ocirc;ng đ&atilde; cố gắng để c&oacute; h&igrave;nh ảnh của m&igrave;nh.Câu chuyện phim Lỡ Thích Nhấn Like Trót Yêu Ai Nhấn Love <strong>Phim Lỡ Th&iacute;ch Nhấn Like Tr&oacute;t Y&ecirc;u Ai Nhấn Love</strong>: Theo Radar Online, 27 tuổi đ&atilde; vấp ng&atilde; v&agrave; m&ugrave;i h&ocirc;i của rượu, v&agrave; c&ocirc; lộn ra tr&ecirc;n một người cha khi &ocirc;ng đ&atilde; cố gắng chụp một bức ảnh của c&ocirc; ấy.Phim Lỡ Thích Nhấn Like Trót Yêu Ai Nhấn Love! C&ocirc; bắt đầu la h&eacute;t v&agrave;o cha v&agrave; lunging của t&ocirc;i với anh, Brett Cohen n&oacute;i với Radar Online. <strong>Xem Phim Lỡ Th&iacute;ch Nhấn Like Tr&oacute;t Y&ecirc;u Ai Nhấn Love</strong>: T&ocirc;i n&oacute;i với c&ocirc;, Amanda, bạn c&oacute; thể kh&ocirc;ng l&agrave;m điều đ&oacute;. Để anh một m&igrave;nh, v&agrave; c&ocirc; ấy chỉ hơi bối rối la h&eacute;t, &ocirc;ng kh&ocirc;ng thể lấy h&igrave;nh ảnh của t&ocirc;i. <strong>Xem Phim Lỡ Th&iacute;ch Nhấn Like Tr&oacute;t Y&ecirc;u Ai Nhấn Love</strong>: An ninh đ&atilde; phải can thiệp để cố gắng b&igrave;nh tĩnh của m&igrave;nh xuống.</p>

No comments:

Post a Comment