Tuesday, June 18, 2013

Con Bao Mua He

Xem Phim Con Bao Mua HeCon Bao Mua He

Đạo diễn:Lee Kwan Hee, Hwang Hyuk
Với sự tham gia của: Jung Da Bin, Shim Eun Kyung, Han Ye Seul, Lee Jae Hwang, Jung Chan...
Producted by: : Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,
Quốc gia: Phim Hàn Quốc,
Time:: 30 Tập
Năm sản xuất: 2005

Infomation: <p> Phim <strong>Cơn B&atilde;o M&ugrave;a H&egrave;</strong>: Kang So Min v&agrave; Han Jae Hae l&agrave; hai anh em ruột nhưng v&igrave; ho&agrave;n cảnh họ phải xa nhau từ nhỏ, khi lớn l&ecirc;n họ kh&ocirc;ng biết được sự thật n&ecirc;n cứ thế m&agrave; y&ecirc;u nhau.Phim kể về Cơn Bão Mùa Hè Khi xưa l&uacute;c mẹ So Min đang mang thai c&ocirc; th&igrave; cha c&ocirc; vốn l&agrave; một đạo diễn nổi tiếng đ&atilde; danh d&iacute;u với c&ocirc; diễn vi&ecirc;n trẻ kh&aacute;c dẫn đến li h&ocirc;n.Bộ phim Cơn Bão Mùa Hè Sau khi đẻ c&ocirc; th&igrave; gửi c&ocirc; cậu v&agrave; mợ nu&ocirc;i n&ecirc;n c&ocirc; cứ nghĩ họ l&agrave; cha mẹ m&igrave;nh c&ograve;n Jae Hae th&igrave; theo cha. <strong>Phim Cơn B&atilde;o M&ugrave;a ! H&egrave;</strong> bắt đầu cuộc sống cực khổ của So Min khi sống với cậu mợ, c&ocirc; bị cấm tiếp x&uacute;c với những g&igrave; li&ecirc;n quan đến phim ảnh d&ugrave; c&ocirc; rất đam m&ecirc; diễn xuất. C&ocirc; thi đậu đại học nhưng mợ c&ocirc; lại bệnh năng phải lo tiền phẫu thuật n&ecirc;n c&ocirc; đ&atilde; n&oacute;i dối rằng m&igrave;nh th&igrave; rớt. Mẹ ruột c&ocirc; sau khi qua Mỹ trở th&agrave;nh con s&acirc;u rượu. L&uacute;c được cậu c&ocirc; đ&oacute;n về th&igrave; c&ocirc; cứ ngỡ mẹ m&igrave;nh l&agrave; c&ocirc; của m&igrave;nh. <strong>Xem phim Cơn B&atilde;o M&ugrave;a H&egrave;</strong> tiếp tục cuộc sống của So Min khi c&ocirc; l&ecirc;n Seoul v&ocirc; t&igrave;nh gặp được Han E! un Bi - c&ocirc; em g&aacute;i c&ugrave;ng cha kh&! amp;aacute;c mẹ v&agrave; trở th&agrave;nh bạn b&egrave; nhưng cũng cạnh tranh với nhau ở lĩnh vưc kh&aacute;c. C&ograve;n Jae Hae th&igrave; sau khi về ở với cha trở b&ecirc;n u uất v&igrave; một tai nạn l&uacute;c nhỏ v&agrave; qua Mỹ sống. Sau n&agrave;y anh gặp So Min v&agrave; họ đem l&ograve;ng y&ecirc;u nhau. <strong>Xem phim Cơn B&atilde;o M&ugrave;a H&egrave;</strong> để biết được kết quả của mối t&igrave;nh oan tr&aacute;i n&agrave;y nh&eacute;!</p>

No comments:

Post a Comment