Wednesday, June 19, 2013

Phim Sinh Vien Canh Sat

Xem Phim Sinh Vien Canh SatSinh Vien Canh Sat

Biên đạo Vũ Hồng Sơn
Với sự tham gia của: Baggio, Tiến Lộc, Huyền Trang, Hoàng Sơn, Diệp Anh...
Production:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Tâm Lý,
Country: Phim Việt Nam,
Độ dài: : 36 tập
Năm phát hành: 2013

Infomation: <p> Phim Sinh Vi&ecirc;n Cảnh S&aacute;t vtv1: C&oacute; thể coi bộ phim hiếm hoi của phim truyền h&igrave;nh Việt xoay quanh cuộc sống của những sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh cảnh s&aacute;t.Phim Sinh Viên Cảnh Sát Nhưng sinh vi&ecirc;n v&agrave;o học ở trường cảnh s&aacute;t c&oacute; những t&igrave;nh c&aacute;ch, ho&agrave;n cảnh v&agrave; mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau.Trong phim Sinh Viên Cảnh Sát Như Ng&acirc;n H&agrave; v&igrave; muốn trả th&ugrave; bọn xấu đ&atilde; giết hại chị g&aacute;i m&igrave;nh m&agrave; quyết t&acirc;m thi v&agrave;o trường n&agrave;y để t&igrave;m cơ hội. Ngọc th&igrave; thi v&agrave;o v&igrave; biết đ&acirc;u m&agrave; m&ocirc;i trường của những anh ch&agrave;ng nh&agrave; gi&agrave;u v&agrave; đẹp ! trai.&nbsp;<br /> <img alt="http://image2.vctv.vn/Images/Uploaded/Share/2013/01/25/Gio1.jpg" class="decoded" src="http://image2.vctv.vn/Images/Uploaded/Share/2013/01/25/Gio1.jpg" /><br /> Đặc biệt ch&agrave;ng trai t&ecirc;n Qu&acirc;n l&agrave; c&ocirc;ng tử đ&uacute;ng chất khi bố anh l&agrave; một &ocirc;ng to cho n&ecirc;n anh lu&ocirc;n ng&ocirc;n cuồng v&agrave; ph&aacute;ch lối xem nhẹ kỷ luật của trường học. Phim Sinh Vi&ecirc;n Cảnh S&aacute;t cho ta thấy bức tranh ch&acirc;n thật về qu&atilde;ng thời gian bị huấn luyện cực khổ của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trẻ, đặc biệt l&agrave; mối t&igrave;nh oan gia của Qu&acirc;n v&agrave; H&agrave; sau nhiều lần đ&aacute;nh nhau...<br /> <img alt="http://vtv.vn/Uploaded/ngoctuyet/2013_03_12/anh1601131-6dd91.jpg" class="decoded" height="381" src="http://vtv.vn/Uploaded/ngoctuyet/2013_03_12/anh1601131-6dd91.jpg" width="478" /></p>

No comments:

Post a Comment