Sunday, July 14, 2013

Phim Thieu Lam Tu Truyen Ky 1

Xem Phim Thieu Lam Tu Truyen Ky 1Thieu Lam Tu Truyen Ky 1

Director:Đô Hiểu
Actor/Actress: ,,,
Sản xuất::
Category: Phim Võ Thuật,
Quốc gia: Phim Trung Quốc,
Thời lượng:: 42 Tập
Năm sản xuất: 2007

Nội dung phim:

Thời kỳ Nam Bắc triều, chiến loạn liên miên.Bộ phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 1 Có một vị cao nhân ngộ đạo, tên Cơ Thần Quang, quyết tâm xa lánh hồng trần, quy y phật môn.Câu chuyện phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 1 Người đến Thiếu Lâm Tự, mong Đạt Ma phương trượng cho phép xuất gia. Cơ Thần Quang đã quỳ trong tuyết 3 ngày 3 đêm, Đạt Ma phương trượng vẫn nhất quyết không thâu nhận, chỉ bảo rằng, trừ phi trời đổ tuyết hồng. Cơ Thần Quang quyết tâm xuất gia đã chặt đứt cánh tay trái của mình, quả nhiên trời toại lòng, tuyết hồng đã rơi. Đạt Ma vì cảm kích lòng thành nên đã thâu nhận, đặt pháp danh là Tuệ Khả 15 năm sau, Đạt Ma viên tịch, Tuệ Khả trở thành đại phương trượng Thiếu Lâm, có 5 đệ tử tâm phúc: Huệ Duyên; Huệ Thạch; Huệ Nỗ; Huệ Nhẫn; Huệ Không, cả 5 võ công đều xuất chúng Tuệ Khả phương trượng tĩnh tâm thanh tu, từ chối cả lời mời tiến cung thuyết pháp của Thái hậu. Lạc Dương Vương Cao Kỳ và Phương trượng là bạn cũ, khi cùng đánh cờ, Tuệ Khả đã nói, thế sự nhiễu nhương, đệ tử môn đồ muốn tịnh tâm thật khó. Lạc Dương Vương lại bảo, triều đình lại ra lệnh tiến cung mỹ nữ, đề ra hàng loạt quy định mới, luật thuế mới, cái giàu có, xa hoa ngày càng tập trung ở hậu cung, chiến loạn thì nhiều, trong thiên h ạ ai có thể ngồi yên mà hưởng lạc?


No comments:

Post a Comment